Ballast/Cargo

Ballast/Cargo

Ballast/Cargo

Balast ve kargo operasyonları, gemilerin güvenli ve verimli çalışması için kritik öneme sahiptir. Balast suyu, geminin stabilitesini ve trimini korumak için kullanılırken, kargo ekonomik amaçlarla taşınır. Ancak, uygun olmayan balast ve kargo operasyonları güvenlik tehlikelerine ve çevresel hasara yol açabilir.
 

Balast İşlemleri

Yolculuk sırasında dengeyi ve trimi korumak için gemilerde balast suyu alınır. Balast suyu liman tesisleri, açık deniz lokasyonları ve açık deniz gibi çeşitli kaynaklardan alınabilir. Ancak balast suyu zararlı organizmaları da taşıyarak potansiyel çevresel ve ekonomik zararlara yol açabilir. Bu nedenle, geminin ve çevrenin güvenliğini sağlamak için uygun balast suyu yönetimi esastır.
 

Balast suyu yönetimi, safra suyunun uygun şekilde işlenmesini, arıtılmasını ve boşaltılmasını içerir. Gemiler, safra suyunu denize boşaltmadan önce arıtmak için Balast Suyu Arıtma Sistemlerinin (BWTS) kullanılmasını gerektiren Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesine uymalıdır. Uygun balast suyu yönetimi, yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için balast suyunun düzenli olarak test edilmesini ve izlenmesini de içerir.
 

Kargo Operasyonları

Kargo operasyonları, yükün gemilere yüklenmesini, istiflenmesini, emniyete alınmasını ve boşaltılmasını içerir. Geminin, mürettebatının ve yükün güvenliğini sağlamak için uygun kargo operasyonları şarttır. Yolculuk sırasında dengesizliğe ve güvenlik tehlikelerine yol açabilecek kaymayı önlemek için kargo uygun şekilde istiflenmeli ve emniyete alınmalıdır. Uygunsuz istifleme ayrıca yükün hasar görmesine ve ekonomik kayıplara neden olabilir.

Kargo operasyonları, tehlikeli maddelerin deniz yoluyla taşınmasını düzenleyen Uluslararası Denizcilikte Tehlikeli Maddeler (IMDG) Koduna uygun olmalıdır. IMDG Kodu, güvenli nakliyelerini sağlamak için tehlikeli malların uygun şekilde taşınmasını, istiflenmesini ve etiketlenmesini belirtir.
 

Balast ve kargo operasyonları, gemilerin güvenli ve verimli çalışması için kritik öneme sahiptir. Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesine uygunluk da dahil olmak üzere, geminin ve çevrenin güvenliğini sağlamak için uygun balast suyu yönetimi gereklidir. Malların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için kargo operasyonlarının IMDG Kod'a uygun olması gerekmektedir. Hasarı önlemek ve geminin, mürettebatının ve yükün güvenliğini sağlamak için yükün uygun şekilde taşınması, istiflenmesi ve emniyete alınması esastır.

Bistek Marine