BWTS

BWTS

BWTS

Balast suyu, bir geminin stabilitesini ve trimini korumak için gereklidir. Bununla birlikte, safra suyu yerel ekosistemlere zarar verebilecek, potansiyel çevresel ve ekonomik hasara yol açabilecek istilacı türleri de taşıyabilir. Balast Suyu Arıtma Sistemleri (BWTS), balast suyunu arıtmak ve zararlı organizmaları ortadan kaldırarak denize deşarj edilmesini güvenli hale getirmek için tasarlanmıştır.
 

BWTS Kurulumu ve Devreye Alma

Bir BWTS'nin kurulumu, sistemin geminin balast suyu sistemi ile entegre edilmesini içerir. Bu, geminin boru tesisatını, elektrik ve kontrol sistemlerini değiştirmeyi içerebilir. Devreye alma, sistemin doğru şekilde çalıştığından ve yasal gereklilikleri karşıladığından emin olmak için test edilmesini içerir. Sistemin etkinliğini ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak için doğru kurulum ve devreye alma çok önemlidir.
 

BWTS İşletme ve Bakım

Bir BWTS'nin etkin çalışması, sistemin etkinliğini ve düzenlemelere uygunluğunu sürdürmek için çok önemlidir. Doğru çalışma, arıtma etkinliği ve deşarj kalitesi dahil olmak üzere sistem performansının düzenli olarak izlenmesini içerir. Bakım, optimum performansı sağlamak için sistem bileşenlerinin düzenli olarak incelenmesini, temizlenmesini ve onarılmasını içerir.
 

BWTS Güçlendirme

Mevcut gemiler için, bir BWTS'yi yenilemek, özellikle eski gemiler için zorlu bir görev olabilir. Güçlendirme, sistemin mevcut balast suyu sistemi ve geminin diğer sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak için dikkatli bir planlama ve koordinasyon gerektirir. Güçlendirme için gerekli değişiklikleri belirlemek için geminin yapısal, boru tesisatı, elektrik ve kontrol sistemlerinin kapsamlı bir değerlendirmesi gereklidir. Güçlendirme işlemi, zaman alan ve pahalı olabilen yeni boru tesisatı, pompalar ve elektrik sistemlerinin kurulumunu da gerektirebilir.
 

Balast Suyu Arıtma Sistemleri, balast suyunun güvenli bir şekilde tahliyesi, yerel ekosistemlerin korunması ve yönetmeliklere uyum için gereklidir. Sistemin doğru kurulumu, devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı, etkinliğinin ve düzenlemelere uygunluğunun sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bir BWTS'yi mevcut bir gemiye uyarlamak, sistemin mevcut sistemlerle entegrasyonunu sağlamak için dikkatli bir planlama ve koordinasyon gerektirir. İyi tasarlanmış ve bakımı yapılmış bir BWTS, geminin, mürettebatının ve çevrenin güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir.

Bistek Marine