Magnetic Compass Maintenance and Deviation

Magnetic Compass Maintenance and Deviation

Magnetic Compass Maintenance and Deviation

Birçok gemi, denizdeyken yönlerini belirlemek için manyetik pusulalara güvenir. Bununla birlikte, manyetik pusulalar, navigasyonda hatalara neden olabilecek sapmalara maruz kalabilir. Bu nedenle, doğruluklarını sağlamak için manyetik pusulalar üzerinde düzenli bakım ve sapma kontrolleri yapmak çok önemlidir.
 

Manyetik Pusula Bakımı

Manyetik pusulalar, özellikle sert deniz ortamlarında kullanıldıklarında aşınmaya ve yıpranmaya maruz kalır. Rutin bakım, pusulanın doğruluğunu etkileyebilecek sorunları önlemeye yardımcı olabilir. Bakım görevleri arasında temizlik, yağlama ve pusulanın hasar kontrolü yer alır. Bakım kontrollerinin sıklığı, üreticinin tavsiyelerine ve kullanım sıklığına bağlıdır. Uygun şekilde bakımı yapılan bir manyetik pusula, geminin güvenli çalışması için kritik öneme sahiptir.
 

Manyetik Pusula Sapması

Bakımı iyi yapılmış bir manyetik pusula bile, metalik nesnelerin varlığı, elektriksel parazit ve geminin manyetik alanı gibi çeşitli faktörlerden dolayı meydana gelebilecek sapmalara maruz kalabilir. Sapma kontrolleri, pusulanın doğruluğunu belirlemek ve herhangi bir sapmayı tespit etmek için gereklidir.

Sapma kontrolleri, pusulanın okumalarının bir referans standardınkilerle karşılaştırılmasını içerir. Standart, kalibre edilmiş başka bir manyetik pusula, bir cayro pusula veya bir elektronik pusula olabilir. Sapma kontrolleri düzenli olarak ve gemi onarım veya modifikasyon gibi önemli değişikliklere uğradığında yapılmalıdır. Sapma sonuçları, gemide tutulan ve pusula okumalarını düzeltmek için kullanılan bir sapma kartına kaydedilir.
 

Manyetik Pusula Ayarları

Sapmalar tespit edilirse, bunları düzeltmek için ayarlamalar yapılmalıdır. Ayarlamalar, sapmayı telafi etmek için mıknatısların eklenmesini veya çıkarılmasını içerir. Ayarlamalar, yalnızca görevi doğru bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli becerilere ve donanıma sahip kalifiye bir pusula ayarlayıcısı tarafından yapılmalıdır. Yanlış ayarlamalar, navigasyonda daha önemli hatalara neden olarak potansiyel güvenlik tehlikelerine yol açabilir.
 

Çözüm

Manyetik pusulalar denizde güvenli seyir için gereklidir ve doğruluklarını sağlamak için düzenli bakım ve sapma kontrolleri gereklidir. Sapmalar tespit edilirse, pusulanın doğruluğunu sağlamak için kalifiye bir pusula ayarlayıcısı tarafından ayarlamalar yapılmalıdır. Uygun şekilde bakımı yapılan ve ayarlanan manyetik pusulalar, denizdeyken geminin ve mürettebatının güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilir.

Bistek Marine